เรามุ่งเน้นที่จะนำคุณค่าของสมุนไพรไทย มามอบให้ผู้คนในปัจจุบันได้รับรู้ ถึงคุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย   สมบัติจากธรรมชาติที่คนไทยมีอยู่ แต่อาจไม่ค่อยได้นึกถึง

นอกจากนี้ “ณิณิณ” ยังต้องการที่จะรักษาความเป็นธรรมชาติ จึงปฏิเสธที่จะใส่สารเคมีที่ไม่จำเป็น และเลือกสรรวัตถุดิบวัตถุดิบจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

“ณิณิณ” ได้ร่วมมือกับชุมชนในจังหวัดสุโขทัย 
 
โดยมีการซื้อสมุนไพรจากคนในชุมชน ซึ่งการปลูกสมุนไพรนั้น ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดๆ ในการเพาะปลูกจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยไร้สารเคมีอันตราย